• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Cụm các trường Tiểu học: Yên Hồ. Đức Vĩnh, Đức Quang, Đức La, Đức Nhân tổ chức giao lưu " Nắng sân trường" Thực hiện Kế hoạch của phòng GD – ĐT Đức Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2015 cụm các trường : Yên Hồ, Đức Vĩnh, Đức Quang, Đức Nhân, Đức La  đã tổ chức giao lưu trò chơi “Nắng sân trường”. Chương trình giao lưu gồm có các phần là phần thi Chung ...
> Xem chi tiết